Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Tập huấn bồi dưỡng trực tuyến modun 2, Chương trình GDPT 2018 cho CBQL cấp tiểu học

Định hướng tuyên truyền

 

Ngày 5/8/2021, Sở GD& ĐT tỉnh Lạng Sơn tập tổ chức huấn bồi dưỡng trực tuyến modun 2, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho cán bộ quản lý cấp tiểu học.

 

 

1_636.jpg

 

 

            Toàn cảnh buổi tập huấn tại điểm cầu huyện Chi Lăng.

 

Tại lớp bồi dưỡng các đồng chí cán bộ quản lý đã được bảo cáo viên của tỉnh truyền đạt những nội dung chính như:  Những vấn đề cốt lõi, quan trọng của quản trị nhân sự trong nhà trường tiểu học nói chung và quản trị nhân sự đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói riêng. Các nội dung được tiếp cận trên nền tảng lý luận về quản trị nhân sự và dựa trên những tiếp cận hiện đại về hoạt động bồi dưỡng giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý như: tiếp cận phát triển năng lực nghề nghiệp, tiếp cận theo chuẩn,... Các cách tiếp cận này được chọn lọc, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn của quản lý giáo dục và quản trị nhà trường ở Việt Nam hiện nay.

Việc tập huấn mô đun “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học” nhằm hướng dẫn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học thực hiện quản trị nhân sự trong nhà trường đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thanh Hà