Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NTM CHO NHÂN DÂN THÔN BẢN THÍ, XÃ VÂN THỦY

Xây dựng nông thôn mới

Nhằm thay đổi tư duy, nhận thức và hành động của nhân dân trong việc chung tay xây dựng NTM, đồng thời triển khai hoàn thành tốt những  nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký và được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt trong năm 2021. Ngày 27/8, UBND xã Vân Thủy đã phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện Chi Lăng tổ chức tuyên truyền nội dung tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm cho 102 hộ gia đình nhân dân thôn Bản Thí, xã Vân Thủy.

 

1_684.jpg

 

 

Cán bộ Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện Chi Lăng tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới cho nhân dân thôn Bản Thí, xã Vân Thủy.

 

Tại buổi tuyên truyền, chuyên viên văn phòng điều phối xây dựng NTM của huyện đã nêu rõ mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM đến với bà con nhân dân. Để về đích NTM, nhà nước và nhân dân cùng phải đồng tâm chung sức thực hiện theo phương châm “ Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, người dân phải tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để thực hiện những tiêu chí mà người dân hoàn toàn chủ động, trong đó tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 17 về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm là 2 trong số các tiêu chí quan trọng, người dân không chỉ đóng góp nguồn lực về kinh tế mà cần tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức cho việc thực hiện 2 tiêu chí này. Việc thực hiện thành công 2 tiêu chí số 4 và số 17 sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, cụ thể là người dân sẽ an toàn hơn, chi phí ít hơn cho việc sử dụng điện, cũng như sẽ được thụ hưởng môi trường trong lành, ít dịch bệnh, các sản phâm nông nghiệp được người tiêu dùng ưa chuộng hơn, bán được nhiều

Ghi nhận tại buổi tuyên truyền, tất cả nhân dân thôn Bản Thí đều chăm chú lắng nghe, đón nhận nội dung mà chuyên viên văn phòng điều phối huyện truyền đạt. Mặc dù xã Vân Thủy là xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Chi Lăng, chưa nằm trong danh sách chỉ đạo về đích NTM trong thời gian trước mắt, song với tinh thần và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã đang nỗ lực phấn đấu đạt từng tiêu chí  xây dựng NTM. Tính đến thời điểm tháng 8/2021, xã đã đạt 10/19 tiêu chí, phấn đấu trong tháng 9 này xã sẽ hoàn thành tiêu chí số 4 về điện, nâng tổng số tiêu chí đạt được lên 11 tiêu chí NTM.

Gia Lượng