Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 8 September 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1794/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
921-PL2 QTNB mot cua So Noi vu.doc 155.5 KB