Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Kiểm tra công tác Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, công tác Lưu trữ văn thư, công tác Thi đua khen thưởng tại xã Vạn Linh

Định hướng tuyên truyền

Ngày 16/09, Đoàn kiểm tra của huyện do đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, công tác Văn thư, Lưu trữ và công tác Thi đua, Khen thưởng tại UBND xã Vạn Linh.

 

1_734.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra thực tế, đồng chí Vi Quang Trung Phó Chủ tịch huyện, trưởng đoàn kiểm tra huyện đánh giá UBND xã đã có chuẩn bị điều kiện tốt cho buổi kiểm tra, hồ sơ đầy đủ. Thực hiện quản lý văn thư, lưu trữ đúng quy trình, khoa học. tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác cải cách hành chính xã Vạn Linh hiện còn đứng tốp 10, thuộc tốp cuối của huyện, đề nghị xã khẩn trương khắc phục, nhanh chóng đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng thời đồng chí Vi Quang Trung Phó chủ tịch Huyện chỉ đạo xã cần nghiêm túc, khách quan, thực hiện công tác đánh giá, khen thưởng đúng người đúng việc, đăc biệt chú trọng đến những người trực tiếp lao động, sản xuất, hãy biến thi đua, khen thưởng trở thành động lực, thi đua trong lao động, sản xuất.

Thanh Cương