Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021

Hoạt động các xã thị trấn

Ngày 15/9/2021, phòng Tư pháp huyện Chi Lăng phối hợp UBND xã Hòa Bình tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 50 đồng chí là  đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn xã.

 

1_735.jpg

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở xã Hòa Bình.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của huyện truyền đạt những nội dung chính như: tuyên truyền luật hòa giải ở cơ sở 2013 và các văn bản về công tác hòa giải ở cơ sở; kỹ năng hòa giải ở cơ sở; luật đất đai năm 2013 và các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở vànghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn và các hòa giải viên trên địa bàn huyện. Đồng thời, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện.

 

                             Thanh Hà: Trung tâm VHTT & TT Chi Lăng