Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 29 September 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1325/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1.Phụ lục I.pdf 959.69 KB
2. Phu luc II.pdf 1.38 MB
3. Phu luc III.pdf 557.42 KB