Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 22 November 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
745/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
BIỂU KÈM THEO BC 745.pdf 199.84 KB