Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 7 December 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2372/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
PL 1.pdf 484.91 KB
PL 2.pdf 382.45 KB
PL 3.pdf 380.95 KB