Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 8 December 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2381/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
PL 1.pdf 937.35 KB
PL 2.pdf 1.04 MB
PL 3.pdf 1.18 MB