Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 15 December 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2397/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
PL 1.pdf 560.84 KB
PL 2.pdf 547.54 KB
PL 3.pdf 536.8 KB