Skip to main content

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chi Lăng tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục cấp Tiểu học năm 2021-2022

Định hướng tuyên truyền

Ngày 25/03, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chi Lăng tổ chức hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng giáo dục cấp Tiểu học năm 2021-2022, kết nối tới 25 điểm trường Tiểu học trên địa bàn huyện. Dự tại điểm cầu Phòng  Giáo dục và Đào tạo huyện có đồng chí Vi Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng.

1_944.jpg

Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng giáo dục cấp Tiểu học năm 2021-2022 tại điểm cầu phòng GD&ĐT huyện.

Trong những năm học qua, các  trường Tiểu học trên địa bàn huyện đã thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo quy định của Chương trình GDPT 2018; kế hoạch dạy học, giáo án được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, đảm bảo phân bố hợp lý giữa các nội dung giáo dục; thời khóa biểu sắp xếp khoa học, phù hợp thực tế của nhà trường, đúng hướng dẫn của cấp trên. Theo đó 100% giáo viên dạy lớp 1, lớp 2 đã được tập huấn đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều đơn vị trường chưa được trang bị thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu dạy học theo phương pháp mới, nên chưa khai thức triệt để học liệu đi kèm chương trình GDPT 2018, bên cạnh đó trước Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các nhà trường phải thường xuyên chuyển đổi từ trạng thái học trực tiếp sang học trực tuyến, do đó học sinh ít có điều kiện được rèn luyện thực hành trực tiếp nên ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Trong năm học 2021-2022 đã có 23 đơn vị trường Tiểu học, với 2814 học sinh tham gia học phải sử dụng song song hai hình thức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xác định hình thức dạy học trực tuyến tiếp tục được triển khai thực hiện song song với hình thức dạy trực tiếp trong thời gian tới, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Theo đó đại diện lãnh đạo Ban giám hiệu các nhà trường, các giáo viên phụ trách lớp đã tập trung thảo luận tìm biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học, những cách làm hay trong việc đổi mới phương pháp dạy học, những hướng mới trong việc thu hút học sinh tự học, tự rèn luyện theo quy định của Chương trình GDPT 2018. Hội nghị đã tiếp thu, đồng thời tổng hợp các ý kiến để tiến hành trao đổi và kiến nghị đến cơ quan cấp trên tìm ra biện pháp tháo gỡ.

                                                                                         Vi Thanh Cương