Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 4 April 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1155/QĐ-XPHC
Ngày ban hành
Ngày ban hành