Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 6 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
357/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
pl1.pdf 894.19 KB
pl3.pdf 1.5 MB
pl4.pdf 609.77 KB
pl2.pdf 1016.89 KB