Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 30 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
914/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
DANH MỤC QĐ 914.pdf 972.29 KB