Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 4 June 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
926/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
PL 1 QĐ 926.pdf 333.48 KB
PL 2 QĐ926.pdf 311.29 KB