Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 6 June 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1059/UBND-TNMT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
RÀ SOÁT TK HỒ SƠ.pdf 636.94 KB
BIỂU TK TTHC.pdf 192.19 KB