Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 7 June 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
961/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
PHỤ LỤC THEO QĐ 961.pdf 298.5 KB