Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 20 June 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
186/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
pHỤ-LỤC-tdvc-2022.xlsx 23.08 KB
T6-Phieu-dang-ky.doc 68 KB