Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 28 September 2022
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
750/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
750-TB-UBND.pdf 478.04 KB