Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KIỂM TRA GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHO VAY TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM VÀ CÁC NGUỒN VỐN CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 09/11/2022, Sở Lao đông Thương binh và xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý cho vay vốn hỗ trợ, tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2022 trên địa bàn huyện Chi Lăng. Đoàn đã việc với Phòng Lao động Thương binh và xã hội - Dân tộc huyện và kiểm tra một số dự án vay vốn trên địa bàn xã Gia Lộc và Thị trấn Đồng Mỏ.

Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm tại huyện Chi Lăng, nguồn vốn cho vay đảm bảo đúng đối tượng, tạo việc làm cho người lao động.

1_1299.jpg

Bà Hoàng Thị Lê – Trưởng đoàn kiểm tra thực tế dự án trồng cây ăn quả  của bà  Hà Thị Sơn thôn Nam Nội, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng

Tính đến 31/10/2022, tổng dư nợ chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chi Lăng là 25.860 triệu đồng, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 594 lao động tại địa phương. Trong 10 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện giải ngân với tổng số tiền là 16.232 triệu đồng, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 313 lao động. Trong đó cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với số tiền là 10.500 triệu đồng với 205 khách hàng vay vốn.

Mức cho vay tối đa hiện nay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh đã lên đến 2 tỷ đồng/dự án và 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Thời hạn cho vay tối đa là 120 tháng, đáp ứng được nhu cầu vay vốn để đầu tư vào các mục đích có thời gian thu hồi vốn dài trên 05 năm như chăn nuôi đại gia súc, trồng cây na, trồng lâu năm.

Thông qua chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã hỗ trợ vốn vay cho người lao động cho người lao động mở rộng sản xuất, kinh doanh, giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương./.

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHI LĂNG