Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

CHỦ TỊCH UBND XÃ CHI LĂNG KIỂM TRA THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN

Hoạt động các xã thị trấn

Thực hiện kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn năm 2022, trong quý IV năm 2022, Đồng chí Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cùng Cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiến hành kiểm tra tại thôn Quán Bầu, Đồng Ngầu. Tại buổi kiểm tra đã làm việc với Trưởng thôn, tổ Tiết kiệm vay vốn và một số hộ vay. Nội dung kiểm tra: kiểm tra hoạt động của Trưởng thôn trong việc triển khai tuyên truyền các chính sách tín dụng, nguồn vốn được UBND thông báo, việc giám sát công tác bình xét cho vay, công tác sử dụng vốn vay của các hộ dân; đối với Tổ Tiết kiệm và vay vốn kiểm tra công tác bình xét cho vay, đôn đốc hộ vay trả nợ, trả lãi, tuyên truyền vận động tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm và thực hiện quy ước của tổ; đối với các hộ vay kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay và chấp hành các quy định của ngân hàng, quy ước của tổ.

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Minh Tuấn đã đánh giá cơ bản các đối tượng đều thực hiện đầy đủ quy định của Ngân hàng, công tác tuyên truyền chính sách tín dụng tại thôn đã được triển khai kịp thời, việc bình xét cho vay đảm bảo công khai, dân chủ, hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn duy trì tốt, tổ không có lãi tồn, nợ quá hạn, các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ khi đến hạn. Đồng thời chỉ ra một số vấn đề tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, đề nghị Ban quản lý Tổ TK&VV thường xuyên quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thôn để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời, hiệu quả nhất, thực hiện đầy đủ công việc trong hợp đồng ủy nhiệm đã ký với NHCSXH huyện.

1_1348.jpg

Hình ảnh kiểm tra tại hộ vay vốn Quán Bầu Đồng Ngầu.

Trong năm 2022, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng đã thực hiện kiểm tra được 04 thôn với 4 tổ Tiết kiệm và vay vốn và 17 hộ vay, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Bên cạnh đó Chủ tịch UBND xã cũng thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở các Hội, đoàn thể nhận uỷ thác với ngân hàng thực hiện tốt việc kiểm tra đến 100% tổ vay vốn và tại mỗi tổ kiểm tra tối thiểu 90% hộ vay còn dư nợ. Đến thời điểm 10/12/2022, dư nợ các chương trình trên địa bàn xã là 17.935 triệu đồng, tăng 1.907 triệu đồng so với năm 2021; gồm 12 tổ Tiết kiệm và vay vốn với 437 hộ dư nợ, xã không có nợ quá hạn, chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn luôn xếp loại tốt./.