Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 24 February 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
240-CV/BTGHU
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TIN BÀI THÁNG 02.2023.pdf 374.13 KB