Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 15 March 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
05/CTr-HĐND
Ngày ban hành
Ngày ban hành