Skip to main content

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHI LĂNG TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN CẤP CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Hoạt động đảng - đoàn thể

Thực hiện Kế hoạch số 184-KH/HNDH, ngày 11/10/2022 của Hội Nông dân huyện Chi Lăng về tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chi Lăng khoá XI nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngay sau khi tổ chức Đại hội điểm tại xã Chi Lăng, Hội Nông dân huyện đã tổ chức duyệt Đề án nhân sự và báo cáo chính trị đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo kế hoạch đề ra. Tính đến hết ngày 15/3/2023 đã có 13/20 đơn vị Hội cơ sở tổ chức xong đại hội; 07 đơn vị còn lại sẽ tổ chức đại hội xong trước ngày 23/3/2023.

hoi nong dan 1.jpg

(Hình ảnh đại hội Hội Nông dân xã Chi Lăng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028)

         Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028; đại diện lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND, Uỷ ban MTTQ và đại diện các ngành, đoàn thể các xã cùng các đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân các xã về dự Đại hội. Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn đã tập trung đánh giá kết quả công tác Hội và Phong trào nông dân đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; thảo luận, xây dựng phương hướng, giải pháp cho hoạt động công tác Hội và Phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn đã bầu Ban Chấp hành khoá mới; Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành khoá mới đã bầu Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, đồng thời Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội Nông dân huyện Chi Lăng khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo quy định.

        Thông qua đại hội, giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, khơi dậy khát vọng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

hoi nong dan 2.jpg

        (Đ/c Lô Thùy Linh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Phó Trưởng Ban chỉ đạo đại hiệu đại biểu Hội Nông dân huyện Chi Lăng, nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát biểu chỉ đạo tại đại hội)

hoi nong dan 3.jpg

(Toàn cảnh đại hội Hội Nông dân xã Chiến thắng khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028)

hoi nong dan 4.jpg

(Hình ảnh gian trưng bày sản phẩm nông sản địa phương tại đại hội)

hoi nong dan 5.jpg

(Hình ảnh văn nghệ chào mừng đại hội)

Thành công đại hội cấp cơ sở, là bước tiến quan trọng để tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chi Lăng khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2023 -2028./.

                                                        Lê Quy - Hội Nông dân huyện Chi Lăng