Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Đại hội Hội Nông dân thi trấn Đồng Mỏ nhiệm kỳ 2023-2028

Hoạt động các xã thị trấn

Sáng ngày 23/3/2023, Hội Nông dân thị trấn Đồng Mỏ tổ chức Đại hội đại biểu lần VI nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có đại diện Hội Nông dân huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Đồng Mỏ.

Hội Nông dân thị trấn đã kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Hội cấp trên đến cán bộ, hội viên nông dân; giao chỉ tiêu thi đua cho các chi hội khu phố thực hiện, phát động các phong trào và ký kết giao ước thi đua; Công tác Hội và phong trào nông dân có nhiều hoạt động tích cực thiết thực; hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, hội viên; kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đều đạt và vượt. Về vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác: Tính đến cuối năm 2022 đã thành lập mới được 02 Hợp tác xã với 82 thành viên, 06 tổ hợp tác xã sản xuất na theo tiêu chuẩn nông nghiệp tốt (VietGAP, OSTS) với 120 hộ tham gia, 01 tổ hợp tác sản xuất bưởi VietGAP với 42 hộ tham gia, 04 tổ sản xuất rau an toàn với 96 hộ tham gia (đạt 150% chỉ tiêu nghị quyết). Việc hình thành các HTX, THT trong sản xuất đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của hội viên nông dân, hình thành các vùng sản xuất nông sản sạch đáp ứng nhu cầu thị trường, mang lại thu nhập ổn định cho nông dân. Kết quả thực hiện Quyết định số 490 ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm(OCOP) giai đoạn 2018 -2020 định hướng đến năm 2030; Hội Nông dân thị trấn đã phối hợp với UBND, Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ thị trấn Đồng Mỏ, hợp tác xã nông nghiệp Lũng Cút, các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm tuyên truyền đến các thành viên Hợp tác xã, thực hiện nghiêm túc các quy trình chăm sóc Na, rau Bò khai theo tiêu chuẩn nông nghiệp tốt (VietGAP) đảm bảo chất lượng. Đến nay trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ đã có các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP được UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận đó là Na dai Đồng Mỏ đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, Rau bò khai, rau ngót đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, măng ớt Hải Yêu đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

dại hoi nong dan tt dong mo.jpg

Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn Đồng Mỏ nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới phát triển vững mạnh.

Đại hội đã bầu 17 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028. Chương trình đại hội diễn ra đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, theo Điều lệ Hội và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Thanh Hà

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).