Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 4 July 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
07/QĐ-HĐND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU TRIỆU TẬP.pdf 524.61 KB