Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 31 July 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1861/UBND-KTHT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
PL 1861.pdf 775.08 KB
PL KÈM CV 1861.pdf 618.34 KB