Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 2 August 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1907/UBND-TNMT
Ngày ban hành
Ngày ban hành