Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 16 August 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2026/UBND-NV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
QUY CHẾ XÉT TÔN VINH.zip 526.32 KB