Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 28 August 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1359/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
PL1 QĐ 1359.pdf 312.39 KB
PL 2 QĐ 1359.pdf 428.12 KB
PL 3 QĐ 1359.pdf 584.76 KB