Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 31 August 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1390/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
PL 1 1390.pdf 875.52 KB
PL 2 1390.pdf 776.64 KB
PL 3 1390.pdf 1.4 MB
PL 4 1390.pdf 449.24 KB