Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 4 September 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
812/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
QĐ 1390.pdf 886.95 KB
document (1).pdf 875.52 KB
document.pdf 449.24 KB
PL 2.pdf 776.64 KB
PL 3.pdf 1.4 MB