Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021

Ngày 07/10/2021 Chi bộ Văn phòng UBND huyện tổ chức sinh hoạt chuyên đề hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 với chủ đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

1_794.jpg

2_205.jpg

 

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt Chi bộ.

 

Tại buổi sinh hoạt, đại diện đảng viên tổ 01 đã trình bày sự ra đời, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam (09/11), sau đó đảng viên trong chi bộ đã được xem phóng sự về hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện do Phòng Tư pháp tham mưu. Buổi sinh hoạt chuyên đề đã diễn ra sôi nổi, có nhiều ý kiến thảo luận như: Chủ đề sinh hoạt chi bộ phù hợp, mang tính thời sự, cấp bách; hình thức chuyên đề (xây dựng video) sinh động, hiệu quả; các đảng viên đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế và đóng góp nhiều giải pháp quan trọng để Phòng Tư pháp thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng phối hợp giáo dục phổ biến pháp luật  huyện về công tác phổ biến pháp luật . Đồng thời, qua buổi sinh hoạt chuyên đề giúp đảng viên trong Chi bộ nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phổ biến pháp luật  trong đời sống xã hội, thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc tìm hiểu pháp luật để từ đó phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bạch Đỗ Tiến – Văn phòng HĐND & UBND huyện.