Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sơ kết công tác hội Cựu chiến binh 6 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 16/7/2020, hội Cựu chiến binh huyện Chi Lăng tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2020. Đến dự có đồng chí Long Văn Nhân- Phó Bí thư huyện ủy.

 

cf5f2cf6e1971dc94486.jpg

 

 

Sơ kết công tác hội Cựu chiến binh 6 tháng đầu năm 2020

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội Cựu chiến binh huyện Chi Lăng  đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ huyện đến cơ sở, tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào của địa phương, thực hiện tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo các cơ sở duy trì phát triển quỹ hội 2 cấp, số quỹ hội toàn huyện hiện nay là trên 1 tỷ 168 triệu đồng, bình quân đạt 392.000 đồng/hội viên; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng thêm nguồn vốn vay để giúp các hội viên phát triển kinh tế. Tổng dư nợ do Hội CCB huyện quản lý đến nay là 47.812 triệu, cho 1.113 hộ vay vốn do hội viên Hội Cựu chiến binh làm tổ trưởng, các hộ vay vốn đều khai thác sử dụng các nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy được hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm Hội đã kết nạp 35 hội viên mới, nâng tổng số lên 3.280 hội viên.

Hội nghị đã tập trung bàn bạc và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với chủ đề xây dựng nông thôn mới “Xanh, sạch, đẹp” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên CCB thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính pháp luật của Nhà nước...

            Thanh Hà: Trung tâm VHTT & TT Chi Lăng