Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Ngày 15/12/2020, tại hội trường UBND huyện Chi Lăng,  Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên. Đồng chí Vi Quang Trung- Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu khai mạc hội nghị; tham dự hội nghị có: Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, các đồng chí phụ trách dân quân tự vệ, dự bị động viên Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn trong huyện.

 

1_255.jpg

 

Toàn cảnh buổi Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên.

 

Các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững các nội dung cơ bản, nhất là sự phát triển mới của 2 luật và các quy định có liên quan; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước về lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tập huấn phân công cụ thể nội dung từng chuyên đề để báo cáo viên giới thiệu đạt chất lượng; duy trì đúng nội dung chương trình đã xác định để hội nghị tập huấn đạt kết quả cao nhất.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai các văn bản pháp luật mới về dân quân tự vệ, nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ, các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật dân quân tự vệ của Chính phủ và Bộ, Ngành; nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dân quân tự vệ, nghị định quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; nội dung cơ bản của Nghị định huy động lực lượng dân quân tự vệ khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; Nghị định quy định về cơ sở huấn luyện dân quân tự vệ cấp tỉnh; nội dung cơ bản của Nghị định quy định về sỹ quan dự bị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Nghị định quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dân quân tự vệ.

 

Thông qua hội nghị, giúp các cơ quan, đơn vị nắm vững các nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2020 và các quy định có liên quan; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó làm cơ sở để phối hợp, triển khai thực hiện, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn huyện.

                              Thanh Hà: Trung tâm VHTT & TT Chi Lăng