Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Công bố sáng kiến kinh nghiệm“Ứng dụng Padlet hỗ trợ dạy học trực tuyến môn Địa Lí ở các trường Trung học phổ thông tỉnh Lạng Sơn”.

Mới đây, cô giáo Bùi Thị Hồng Hạnh, giáo viên môn Địa Lý, trường THPT Hòa Bình đã công bố sáng kiến “ứng dụng Padlet hỗ trợ dạy học trực tuyến môn Địa lý ở các trường Trung học Phổ thông tỉnh Lạng Sơn”.

Subscribe to Định hướng tuyên truyền