Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Kiểm tra công tác Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, công tác Lưu trữ văn thư, công tác Thi đua khen thưởng tại xã Vạn Linh

Ngày 16/09, Đoàn kiểm tra của huyện do đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, công tác Văn thư, Lưu trữ và công tác Thi đua, Khen thưởng tại UBND xã Vạn Linh.

Subscribe to Định hướng tuyên truyền