Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Chi Lăng: Hiệu quả bước đầu từ mô hình sản xuất hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ

Từ năm 2020, huyện Chi Lăng triển khai thực hiện mô hình sản xuất hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ tại một số xã trên địa bàn huyện. Sau 2 năm triển khai, đến nay, mô hình này đã đem lại những hiệu quả bước đầu, từ đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hồi, giúp bà con tăng thu nhập.

Nông dân Chi Lăng: Phát triển kinh tế từ vốn vay ưu đãi

Thời gian qua, nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Chi Lăng đã phát triển thành công các mô hình kinh tế đem lại thu nhập cao. Từ đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu.

Chi Lăng: Chú trọng phát triển tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ không có giá trị hữu hình song tác động mạnh mẽ đến nhận thức người tiêu dùng, xây dựng uy tín cho sản phẩm. Nhận thấy điều đó, thời gian qua, chính quyền huyện Chi Lăng đã chú trọng xây dựng và phát triển các tài sản trí tuệ đối với một số sản phẩm nông sản chủ lực nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người sản xuất trên địa bàn.

Chi Lăng: Đẩy mạnh chương trình OCOP

Những năm qua, huyện Chi Lăng đã đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn đến người dân về chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Nhờ đó, chương trình đạt những hiệu quả nhất định. Năm 2021, Chi Lăng là một trong những huyện có số sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP nhiều nhất trên địa bàn tỉnh.

Subscribe to Xây dựng nông thôn mới