Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Làm giàu từ mô hình chăn nuôi thỏ

Từ sự năng động, dám nghĩ dám làm, anh Nguyễn Ngọc Thạch ở thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng đã lựa chọn hướng phát triển kinh tế mới- Đó là mô hình chăn nuôi thỏ đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở thị trấn Chi Lăng: Khi người dân chung sức, đồng lòng

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo, việc gì cũng thành công”, cấp ủy, chính quyền thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng) đã thực hiện nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đô thị văn minh, tạo diện mạo mới ở thị trấn.

Subscribe to Xây dựng nông thôn mới