Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KIỂM TRA GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHO VAY TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM VÀ CÁC NGUỒN VỐN CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG

Ngày 09/11/2022, Sở Lao đông Thương binh và xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý cho vay vốn hỗ trợ, tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2022 trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Chi Lăng: Hiệu quả bước đầu từ mô hình sản xuất hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ

Từ năm 2020, huyện Chi Lăng triển khai thực hiện mô hình sản xuất hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ tại một số xã trên địa bàn huyện. Sau 2 năm triển khai, đến nay, mô hình này đã đem lại những hiệu quả bước đầu, từ đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hồi, giúp bà con tăng thu nhập.

Nông dân Chi Lăng: Phát triển kinh tế từ vốn vay ưu đãi

Thời gian qua, nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Chi Lăng đã phát triển thành công các mô hình kinh tế đem lại thu nhập cao. Từ đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu.

Subscribe to Xây dựng nông thôn mới