Skip to main content

NHÂN DÂN THÔN LÀNG HẠ TẬP HUẤN CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tiếp tục thực hiện chương trình tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới cho nhân dân xã Quan Sơn. Ngày 5/4/2021, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Chi Lăng đã phối hợp với Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Quan Sơn tổ chức tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới cho nhân dân thôn Làng Hạ, xã Quan Sơn. Tham gia tập huấn có 89 đại diện hộ gia đình của nhân dân thôn Làng Hạ, xã Quan Sơn.

KHẨN TRƯƠNG LÀM ĐẤT PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, CHĂM SÓC CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG – XUÂN 2020 – 2021

Để thực hiện tốt mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh covid 19, vừa tập trung sản xuất phát triển kinh tế theo kế hoạch sản xuất vụ đông – xuân 2020 – 2021. Trong những ngày này, nhân dân huyện Chi Lăng tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, chủ động thu hoạch một số cây màu vụ đông, khẩn trương làm đất, gieo trồng và chăm sóc các cây màu vụ xuân năm 2021.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TUYÊN TRUYỀN NHÂN DÂN XÃ QUAN SƠN TRONG VIỆC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Để đẩy nhanh tiến độ tuyên truyền nhân dân xã Quan Sơn thay đổi nhận thức, trách nhiệm và hành động thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngày 1/4/2021, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Chi Lăng đã phối hợp với Ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Quan Sơn tổ chức tập huấn quy trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho 55 đại diện hộ gia đình nhân dân thôn Đông Mồ - Nà Ké của xã Quan Sơn.

Hội nghị tổng kết mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL Tiến Hiếu cho cây Bưởi

Để đánh giá kết quả mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh chăm sóc một số loại cây ăn quả, cây lấy củ và cây hồi trên địa bàn huyện Chi Lăng. Ngày 26/11/2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công ty khoáng sản và thương mại Tiến Hiếu tổ chức hội nghị tổng kết mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL Tiến Hiếu cho cây bưởi ở thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng.

Tạo sinh kế cho hộ dân tộc thiểu số nghèo ở Chi Lăng

Những năm qua, huyện Chi Lăng đã thực hiện tốt các chương trình vốn ưu đãi đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tiêu biểu là chương trình cho vay phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 – 2020 được triển khai qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Chi Lăng: Tập trung chăm sóc cây na sau thu hoạch

Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 hằng năm là thời điểm người dân trồng na huyện Chi Lăng bắt đầu thực hiện các biện pháp chăm sóc cây na sau thu hoạch. Việc này nhằm giúp cho cây na phục hồi, phát triển tốt và đảm bảo chất lượng cho vụ sau.

Subscribe to Xây dựng nông thôn mới