Skip to main content

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Chi Lăng: Chủ động phát hiện, ngăn ngừa sớm các sai phạm

Năm 2021, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn huyện Chi Lăng đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên. Đây là đơn vị thực hiện được số cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhiều nhất so với các huyện, thành phố khác trên địa bàn. Qua đó, đã góp phần ngăn ngừa vi phạm và xử lý kịp thời khi có vi phạm xảy ra.

Phụ nữ Chi Lăng thực hiện “3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới

“Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chi Lăng là đơn vị tiêu biểu trong toàn tỉnh có nhiều việc làm thiết thực, mô hình sáng tạo triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM)” – Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đánh giá.

Subscribe to Hoạt động đảng - đoàn thể