Skip to main content

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chi Lăng tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của các cấp Hội với Ngân hàng Chính sách xã hội

ngày 14/3/ 2023, Hội LHPN huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động uỷ thác của các cấp Hội với Ngân hàng Chính sách xã hội. Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát có bà Vy Thị Thu Trang - chủ tịch Hội LHPN huyện làm trưởng đoàn và cán bộ Hội LHPN huyện và Hội LHPN các xã, thị trấn

Subscribe to Hoạt động đảng - đoàn thể