Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngân hàng CSXH huyện Chi Lăng triển khai phần mềm giáo dục tài chính

Từ tháng 8/2020, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Chi Lăng đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và cách thức sử dụng ứng dụng đến toàn thể cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp, đến các tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn có sử dụng điện thoại thông minh tại các buổi giao dịch xã.

Chi Lăng tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020

Ngày 7/10/2020, Liên đoàn lao động huyện Chi Lăng tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020 cho 130 đồng chí là ủy viên ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, liên đoàn lao động huyện khó VIII; chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc đại diên ban chấp hành công đoàn cơ sở trực thuộc.

Subscribe to Hoạt động đảng - đoàn thể