Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tặng quà thương binh, thân nhân liệt sỹ trong Công an Nhân dân

Ngày 26/7/2020, Chi đoàn – Hội phụ nữ các đơn vị phòng hồ sơ, phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an huyện Chi Lăng tặng quà 10 suất quà cho 10 hộ gia đình chính sách là thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trong lực lượng công an nhân dân

Subscribe to Hoạt động đảng - đoàn thể