Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Ra mắt câu lạc bộ dân vũ thể thao hoa Hướng Dương.

Tối ngày 11/6/2022, khu Thống Nhất 2 đã tổ chức sinh hoạt Chi hội phụ nữ điểm để sơ kết công tác Chi hội Phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, và tổ chức ra mắt câu lạc bộ dân vũ thể thao Hướng Dương

Subscribe to Hoạt động các xã thị trấn