Skip to main content

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hòa Bình nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 16/3/2023 Hội Nông dân xã Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông Dân xã nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hải Nam, Ủy viên BTV Hội Nông dân huyện Chi Lăng; Đồng chí Vi Văn Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Bình.

CHỦ TỊCH UBND XÃ BẰNG MẠC THỰC HIỆN KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TẠI THÔN

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của chủ tịch xã. Ngày 13/03/2023 đồng chí Hoàng Tiến Đoan, Chủ tịch UBND xã Bằng Mạc - Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chi Lăng đã có cuộc kiểm tra, giám sát tại thôn Đông Quan, Bằng Mạc.

CHỦ TỊCH UBND XÃ CHI LĂNG KIỂM TRA THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN

Thực hiện kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn năm 2022, trong quý IV năm 2022, Đồng chí Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cùng Cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiến hành kiểm tra tại thôn Quán Bầu, Đồng Ngầu.

Xã Bắc Thủy tổ chứcc hội nghị phản biện xã hội

Ngày 12/10/2022, Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng tổ chức Hội nghị phản biện đề án: "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Subscribe to Hoạt động các xã thị trấn