Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

ÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRỰC THUỘC

 

STT

Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc

Chi bộ cơ quan

1

Đảng ủy Quân sự huyện

2

Đảng ủy Công an huyện

3

Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện

4

Chi bộ Phòng Nội vụ

5

Chi bộ Trung tâm y tế

6

Chi bộ Trường trung học phổ thông Chi Lăng

7

Chi bộ Trường trung học phổ thông Hòa Bình

8

Chi bộ Bưu Điện

9

Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo

10

Chi bộ Ngân hàng chính sách

11

Chi bộ Phòng Thanh tra huyện

12

Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

13

Chi bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

14

Chi bộ Văn phòng UBND huyện

15

Chi bộ Ngân hàng NN&PTNN huyện Chi Lăng

16

Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch

17

Chi bộ Kho bạc Nhà nước

18

Chi bộ Chi cục thuế

19

Chi bộ Hạt 12 giao thông

20

Chi bộ Phòng Thống kê

21

Chi bộ Hạt Kiểm lâm

22

Chi bộ Tòa án nhân dân

23

Chi bộ Thi hành án

24

Chi bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT

25

Chi bộ Trạm QLKTCTTL

26

Chi bộ Phòng Y tế

27

Chi bộ Trường dân tộc nội trú

28

Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX

29

Chi bộ Tài nguyên - Môi trường

30

Chi bộ Trường THPT Đồng Bành

31

Chi bộ Phòng Lao động TBXH

32

Chi bộ Trung tâm Viễn thông

33

Chi bộ Bảo hiểm xã hội

34

Chi bộ Cơ quan Huyện ủy

35

Chi bộ Khối CQ Dân vận

36

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Đảng ủy xã, thị trấn

1

Đảng ủy xã Quang Lang

2

Đảng ủy xã Chi Lăng

3

Đảng ủy xã Mai Sao

4

Đảng ủy xã Nhân Lý

5

Đảng ủy xã Bắc Thủy

6

Đảng ủy xã Vân Thủy

7

Đảng ủy xã Lâm Sơn

8

Đảng ủy xã Quan Sơn

9

Đảng ủy xã Hữu Kiên

10

Đảng ủy xã Vạn Linh

11

Đảng ủy xã Y Tịch

12

Đảng ủy xã Bằng Hữu

13

Đảng ủy xã Bằng Mạc

14

Đảng ủy xã Hòa Bình

15

Đảng ủy xã Thượng Cường

16

Đảng ủy xã Gia Lộc

17

Đảng ủy xã Liên Sơn

18

Đảng ủy xã Vân An

19

Đảng ủy xã Chiến Thắng

20

Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ

21

Đảng ủy thị trấn Chi Lăng