Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND huyện Chi Lăng thực hiện giám sát việc chi trả các chế độ tại xã Chi Lăng

Ngày 13/09, Thường trực HĐND huyện Chi Lăng thực hiện giám sát việc  thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và việc chi trả chế độ cho tổ Covid cộng đồng đối với UBND xã Chi Lăng. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Long Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trưởng Ban pháp chế, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Nội vụ và phòng Tài chính kế hoạch huyện.

 

1_722.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo UBND xã đã báo cáo về việc chi trả chế độ cho tổ Covid cộng đồng xã Chi Lăng năm 2020 và năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại, số đối tượng được thụ hưởng của xã là 223 người, trong đó có 10 đối tượng không chuyên trách cấp xã, 43 đối tượng không chuyên trách cấp thôn, 179 đối tượng thuộc Tổ Covid cộng đồng và các thành phần được thụ hưởng theo chế độ quy định. Kể từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực, UBND xã đã thực hiện chi trả đầy đủ theo từng đối tượng được thụ hưởng, không có đối tượng nào chưa được chi trả. Theo báo cáo các khoản góp phòng chống Covid-19 cho xã là: Tiền thiện nguyện: 36.660.000 đồng, Mặt trận tổ quốc xã vận động tuyên truyền trên toàn xã thu được:16.660.000 đồng, Mặt trận tổ quốc huyện: 10.000.000 đồng. Công ty cổ phần sản xuất da Nguyên Hồng- Huyện Văn Lãng: 10.000.000 đồng cùng với các nhu yếu phẩm trị giá 10.000.000 đồng. Các hội tổ chức nấu cơm thiện nguyện được 8 bữa tổng thành tiền là 23.729.000 đồng. Đã được UBND xã thực hiện quản lý, sử dụng đúng theo sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. 

Sau khi nghe xong báo cáo và  ý kiến trao đổi của các đại diện tổ chức hội, đoàn thể xã Chi Lăng, cùng với quá trình rà soát các giấy tờ minh chứng, đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện đánh giá UBND xã đã nghiêm túc thực hiện đúng Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 03 và Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh, cũng như việc chi trả chế độ cho tổ Covid cộng đồng là phù hợp, kịp thời cho từng đối tượng. Đồng thời đồng chí Long Văn Nhân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện cũng đã chỉ ra những hạn chế của chính quyền xã trong công tác quả lý, tuyên truyền về nhiệm vụ, quyền lợi....cho Tổ Covid cộng đồng dẫn đến nhiều cá nhân còn nhiều băn khoăn, lúng túng trong quá trình thực hiện công việc. Đồng thời  nêu ý kiến chỉ đạo UBND xã tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, đánh giá, chấm công sát thực, chi trả chế độ kịp thời cho các đối tượng được thụ hưởng, tiếp tục phát huy hiệu quả Tổ Covid cộng đồng trong hoạt động công tác phong chống dịch Covid-19.

                                                                                           Thanh Cương