A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HUYỆN CHI LĂNG RÀ SOÁT CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ CCHC NĂM 2023

Căn cứ quyết định số 16 ngày 4/4/2023 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Chi Lăng về ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC trên địa bàn huyện. Ngày 29/11/2023, tại phòng họp UBND huyện Chi Lăng, Ban chỉ đạo CCHC huyện đã tổ chức họp rà soát, đánh giá và chấm điểm các chỉ số CCHC, phân tích các tiêu chí chấm điểm thực hiện các nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạoCCHC huyện Chi Lăng chủ trì cuộc họp.

Toan canh hoi nghi tap huan cham diem cchc.jpg

Toàn cảnh hội nghị.

          Qua kết quả triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2023, các thành viên Ban chỉ đạo đã phân tích những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan dẫn đến số điểm tự chấm dự kiến chưa đạt yêu cầu đề ra. Để đánh giá cụ thể công tác CCHC trên địa bàn huyện năm 2023, các thành viên BCĐ CCHC đã tập trung rà soát, phân tích, đánh giá và chấm điểm cụ thể từng chỉ số lĩnh vực CCHC. Theo đó huyện Chi Lăng đánh giá 9/11 lĩnh vực gồm: Công tác chỉ đạo điều hành dự kiến đạt 10/10 điểm; Cải cách thể chế dự kiến đạt 7/7 điểm; Cải cách thủ tục hành chính dự kiến đạt 12,5/16 điểm; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính dự kiến đạt 8/9,5 điểm; Cải cách chế độ công vụ dự kiến đạt 11/12 điểm; Cải cách hành chính công dự kiến đạt 4,3/8,5 điểm; Lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền sô dự kiến đạt 4,86/10 điểm và Tác động của CCHC đến phát triển kinh tế xã hội của huyện dự kiến đạt 6,4/7 điểm. Tổng điểm dự kiến đạt 83,06/100 điểm.

          Đối với việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của UBND huyện:

          Mục 1: về nội dung công tác chỉ đạo, điều hành chấm 10/10 điểm, có đầy đủ các minh chứng kèm theo.

          Mục 2: Về nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ tự chấm 66,3/75 điểm.

          Mục 3 : Về nội dung công tác thanh tra, kiểm tra tự chấm đạt 8/10 điểm.

          Mục 4: Điểm thưởng tự chấm đạt 3/5 điểm.

          Mục 5: điểm trừ : 0 điểm.

          Tổng điểm đơn vị tự chấm đạt 83,7 điểm, tự xếp loại tốt.

          Cũng tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo CCHC huyện cũng nêu một số tiêu chí đạt điểm thưởng để nâng kết quả chấm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện trong công tác CCHC năm 2023 như: Sáng kiến kêu gọi các TikToker tham gia quảng bá sản phẩm Na Chi Lăng và các sản phẩm OCOP huyện Chi Lăng; Sáng kiến gắn việc đấu giá quả na Chi Lăng với việc làm cầu dân sinh và công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

          Trên cơ sở rà soát, phân tích, đánh giá và chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023 và tiêu chí chấm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2023, BCĐ CCHC huyện Chi Lăng đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm cần phải tiếp tục có giải pháp để nâng cao chất lượng CCHC trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo./.

Gia Lượng


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 78
Trong tháng : 14.181
Tất cả : 14.307