Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

 THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY KHÓA XXIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

 

STT

Họ tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Trần Thanh Nhàn

 Bí thư Huyện ủy

02053 820 242

2

 Long Văn Nhân

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

02053 820 243

3

 Vi Nông Trường

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

02053.820.232