Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN CHI LĂNG KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

 

 

TT

Họ tên

Chức danh

1

Trần Thanh Nhàn

, Bí Thư Huyện Ủy

2

Long Văn Nhân

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Vi Nông Trường

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Phan Thị Phương

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

5

Phùng Văn Nghĩa

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Hoàng Văn Éng

Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện, Chánh Thanh tra huyện

7

Lô Minh Hồng

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

8

Ngô Quang Trung

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện

9

Vi Công Hậu

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện

10

Trần Văn Trường

Ủy viên Ban thường vụ, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện

11

Cao Văn Hà

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Công an huyện

12

Khổng Văn Mạnh

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng phòng Nội vụ huyện

13

Hoàng Đức Bình

Ủy viên Ban chấp hành, Chánh Văn phòng Huyện ủy

14

Long Minh Tùng

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

15

Nguyễn Mai Huyền

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban KT - XH - HĐND huyện

16

Hoàng Xuân Hòa

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

17

Nguyễn Hùng Mạnh

Ủy viên Ban chấp hành, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

18

Hoàng Văn Dũng

Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch LĐLĐ huyện

19

Hoàng Thu Hường

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chánh Thanh tra huyện

20

Vi Quang Trung

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ tịch UBND huyện

21

Vi Văn Đạt

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng phòng KTHT huyện

22

Hoàng Văn Dương

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

23

Cáp Trọng Lương

Ủy viên Ban chấp hành, Phó UBMTTQ Vn huyện

24

Nguyễn Ngọc Ngà

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Huyện đoàn Chi Lăng

25

Nghiêm Xuân Thành

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng phòng GĐ và ĐT huyện

26

Hà Thị Thủy

Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Hội nông dân huyện

27

Lê Anh Tùng

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

28

Linh Văn Phúc

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

29

Lương Trùng Khánh

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Đảng ủy xã Chiến Thắng

30

Trương Thị Hương Giang

Ủy viên Ban chấp hành, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

31

Vi Trường Xuân

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

32

Vi Thiện Việt

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

33

Trịnh Quốc Hương

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mai Sao

34

Hoàng Mạnh Khương

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Linh

35

Hoàng Văn Thoan

Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ

36

Lăng Văn Thạch

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng

37

Hoàng Văn Trung

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bằng Mạc

38

Vy Thị Thu Trang

Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

39

Lương Thành Chung

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện