Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1301/QĐ-UBND 10-08-2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quytrình nội bộ trong lĩnh vực du lịchtheo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtỉnh Lạng Sơn
1261/QĐ-UBND 30-07-2022 Ban hànhQuy trình tiếp nhận, giải quyết thủtụchành chínhđăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên Cổng dịch vụcông quốc gia, Cổng Dịch vụcông và Hệthống thông tin một cửa điện tửcủa tỉnh
1229/QĐ-UBND 23-07-2022 Phê duyệtQuy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực đăng ký Liên hiệp hợp tác xã và lĩnh vực đăng ký Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1204/QĐ-UBND 19-07-2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
1201/QĐ-UBND 19-07-2022 Công bốDanh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Việc làmthuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Lao động -Thương binh và Xã hộitỉnh Lạng Sơn

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Số liệu thống kê

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập