Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Kinh tế

Hội Nông dân huyện Chi Lăng tổ chức loạt hội nghị tập huấn, tuyên truyền.

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Chi Lăng, từ ngày 21 đến ngày 30/11/2023, Hội Nông dân huyện Chi Lăng đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Nông dân tỉnh, Đại hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 và tập huấn, hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế tập thể, chi,tổ Hội nông dân nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn các cụm xã, thị trấn.

Kinh tế

TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS & MIỀN NÚI NĂM 2023 TẠI HUYỆN CHI LĂNG

sáng ngày 27/11/2023, Đoàn công tác của TW Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, QP-AN TW Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và niềm núi năm 2023 tại huyện Chi Lăng.

Kinh tế

UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn đánh giá, tự xác định chỉ số cải cách hành chính và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Sáng ngày 29/11/2023, tại hội trường chính, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn đánh giá, tự xác định chỉ số cải cách hành chính và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 cho hơn 80 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức đại diện cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện huyện; lãnh đạo và công chức UBND các xã, thị trấn.

Subscribe to Kinh tế