Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Kinh tế

Mở đường công vụ, thi công tuyến đường liên xã thị trấn Chi Lăng - xã Y Tịch

Ngày 27/03/2023, UBND huyện Chi Lăng làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc thống nhất mở đường công vụ, thi công xây dựng đối với gói thầu xây lắp đoạn từ Km0 - Km3 + 500, thuộc với dự án xây dựng mở mới tuyến đường liên xã thị trấn Chi Lăng và xã Y Tịch, tại UBND thị trấn Chi Lăng.

Subscribe to Kinh tế