Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

188 cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Sáng ngày 10/9/2020, Tại hội trường tầng 4 Huyện Ủy Chi Lăng đã tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2020.

 

IMG_1167.JPG

 

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2020

 

Tham gia lớp bồi dưỡng gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng Huyện ủy, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, phòng ban, các xã, thị trấn thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

 

Tại lớp bồi dưỡng đã được giảng viên trường Chính trị Hoàng Văn Thụ truyền đạt các nội dung chuyên đề chính: Những vấn đề mới trong công công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những vấn đề mới trong cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức địa phương ở Việt Nam hiện nay; Những vấn đề mới trong đường lối, chính sách xây dựng phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay và chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

 Qua lớp bồi dưỡng cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ủy viên các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

Trước đó trong 2 ngày 7-8/9/2020 đã bồi dưỡngcập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý lớp thứ nhất và lớp thứ 2 này sẽ diễn ra trong 2 ngày 10-11/9/2020, với tổng số 188 học viên tham gia.

Nông Ngân- Trung tâm VHTT&TT Chi Lăng