Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
169/TB-UBND 15-03-2023 THÔNG BÁODanh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏvà phê duyệt quy trìnhnội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảmthuộc thẩm quyền giải q
428/QĐ-UBND 15-03-2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏvà phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảmthuộc thẩm quyền giải q
1909/QĐ-UBND 29-11-2022 Về việc phê duyệtQuy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theocơ chế một cửa, một cửaliên thông lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và sắpxếplại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải qu
1577/QĐ-UBND 03-10-2022 hông qua phương án đơn giản hóa thủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa SởTài chính, UBND cấp huyệntỉnh Lạng Sơn
1380/QĐ-UBND 25-08-2022 ề việc công bố Danh mục thủ tục hành chínhmới ban hành, sửa đổi, bổsung, bãi bỏtrong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vựcthành lập và sắpxếplại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đ

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Số liệu thống kê

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập