I. Thường trực Huyện uỷ

STT

Họ và Tên

Chức vụ đơn vị công tác

Điện thoại

1

Trần Thanh Nhàn

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

DĐ: 0916 698 398

2

Long Văn Nhân

Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện

DĐ: 0982 145 268

3

Vi Nông Trường

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Cơ quan: 02053.820.232

DĐ: 0912.158.808

 

II. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

STT

Họ và Tên

Chức vụ đơn vị công tác

Điện thoại

1

Lô Minh Hồng

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

DĐ: 0984 026 143

2

Vi Thanh Tâm

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo HU

DĐ: 0385 000 478

 

III. Ban Tổ chức Huyện uỷ

STT

Họ và Tên

Chức vụ đơn vị công tác

Điện thoại

1

Phan Thị Phương

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

DĐ: 0979 821 153

2

Đoàn Thu Trà

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

DĐ: 357 005 234

3

Trần Đức Trung

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

DĐ: 0985 510 093

 

IV. Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

STT

Họ và Tên

Chức vụ đơn vị công tác

Điện thoại

1

Hoàng Xuân Anh

UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

DĐ: 0389 998 980

2

Hoàng Thu Hương

HUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

DĐ: 0975 052 388

 

V. Ban Dân vận Huyện uỷ

STT

Họ và Tên

Chức vụ đơn vị công tác

Điện thoại

1

Vi Thị Viên

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

DĐ: 0965 412 333

2

Bùi Đình Thi

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

DĐ: 0986 123 325

 

VI. Văn phòng Huyện uỷ

STT

Họ và Tên

Chức vụ đơn vị công tác

Điện thoại

1

Hoàng Văn Dũng

HUV, Chánh Văn phòng Huyện uỷ

DĐ: 0987 722 888

2

Đào Duy Tùng

Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

DĐ: 0978 830 903

3

Trần Thị Thanh Hà

Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

DĐ: 0329 539 628