THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN 24 THÁNG 6 /2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN & CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG
THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN  24 THÁNG 6 /2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN& CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG Tổng số cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN) và Chiếu sáng công cộng (CSCC) trên địa bàn huyện là 270, trong đó có 167 cơ quan đã có đo xa thống kê báo cáo theo tuần; 103 cơ quan chưa ...
ề sản lượng điện tiết kiệm khối các cơ quan Hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng tuần 23 tháng 06 năm 2024
THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN  22 THÁNG 5 /2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN& CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG Tổng số cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN) và Chiếu sáng công cộng (CSCC) trên địa bàn huyện là 270, trong đó có 167 cơ quan đã có đo xa thống kê báo cáo theo tuần; 103 cơ quan chưa ...
HÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ THÁNG 5/2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN VÀ CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG
THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ THÁNG 5/2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN VÀ CSCCTRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG Tổng số khách hàng là cơ quan Hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng thống kê theo dõi tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Chi Lăng là 270 khách hàng. Tổng sản lượng điện năng tiêu thụ tháng ...
THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN 22 THÁNG 5 /2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN & CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG
THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN  22 THÁNG 5 /2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN& CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG Tổng số cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN) và Chiếu sáng công cộng (CSCC) trên địa bàn huyện là 271, trong đó có 168 cơ quan đã có đo xa thống kê báo cáo theo tuần; 103 cơ quan chưa ...
Về sản lượng điện tiết kiệm khối các cơ quan Hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng tuần 21 tháng 05 năm 2024
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠNĐIỆN LỰC CHI LĂNG    Số:  105 /BC-ĐLCLCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc    Chi Lăng, ngày 24 tháng 05 năm 2024  BÁO CÁOVề sản lượng điện tiết kiệm khối các cơ quan Hành chính sự nghiệpvà chiếu sáng công cộng tuần 21 tháng 05 năm 2024    Kính gửi: ...
Về sản lượng điện tiết kiệm khối các cơ quan Quản lý nhà nước và chiếu sáng công cộng tuần 20 năm 2024
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐIỆN LỰC CHI LĂNGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:  100 /BC-ĐLCLChi Lăng, ngày 16 tháng 05 năm 2024  BÁO CÁOVề sản lượng điện tiết kiệm khối các cơ quan Quản lý nhà nướcvà chiếu sáng công cộng tuần 20 năm 2024  Kính gửi:   - UBND Huyện Chi ...
Từ 30.10, tránh mắc các lỗi sau để không bị cắt điện
Từ ngày 30.10, các đơn vị phân phối điện, đơn vị phân phối và bán lẻ điện được ngừng cấp điện nếu tổ chức, cá nhân mua điện có hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, người dân cần tránh mắc 13 lỗi để không bị cắt điện.Quy định trên dựa theo Thông tư 22/TT-BCT- Phá hoại các trang thiết bị điện, thiết bị ...
Về sản lượng điện tiết kiệm khối các cơ quan Quản lý nhà nước và chiếu sáng công cộng tuần 19 năm 2024
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐIỆN LỰC CHI LĂNGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:  97/BC-ĐLCLChi Lăng, ngày 13 tháng 05 năm 2024  BÁO CÁOVề sản lượng điện tiết kiệm khối các cơ quan Quản lý nhà nướcvà chiếu sáng công cộng tuần 19 năm 2024  Kính gửi:   - UBND Huyện Chi ...

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 394
Trong tháng : 14.494
Tất cả : 116.056